Het pakketselectie labyrinth

Het pakketselectie labyrinth

  •  7 maart 2017

Sta je met jouw bedrijf aan het begin van een digitale revolutie? Wil je een versnelling opschakelen en investeren in de volgende stap van online verkopen? Ben je niet tevreden over je huidige e-commerce platform? Zomaar een aantal redenen om naar het aanbod van e-commerce pakketten te kijken en dus een pakketselectieproces te starten.

Dus we gaan naar Google, zoeken op een “e-commerce” term en daar gaat de zoektocht beginnen… Nee dus! Hoe zit het met je (digital) commerce strategie? Wat is het plan en wat is het doel? Zonder een strategie is het niet zinvol om verder te gaan met je pakketselectieproces.

In dit artikel wordt ingegaan op de argumenten en beweegredenen in een pakketselectie. De argumenten in een pakketselectie hebben vaak een wat praktische insteek, maar beginnen vrijwel altijd met bedrijfsdoelen, visie en een e-commerce strategie.

Visie, doelen en doelgroepen

Het doel om een webshop te starten of uit te bouwen komt natuurlijk niet uit te lucht vallen. Het is de bedrijfsvisie, een digital commerce strategie en de daaraan gekoppelde doelen die maken dat je stappen wil gaan zetten. Deze visie, strategie, de producten en de beoogde doelgroepen zijn het vertrekpunt en bepalend voor jouw pakketselectie.

Kijk naar de doelgroep
De diensten en producten die je als bedrijf levert hebben een doelgroep voor ogen. Het is dan ook van essentieel belang dat het te selecteren pakket aansluit bij de beoogde doelgroep of doelgroepen. Zaken die daarbij van groot belang zijn zijn:

  • Wat maakt je uniek?
    Jouw bedrijf levert een uniek product of een unieke dienstverlening. Hoe komen deze unieke eigenschappen online goed tot zijn recht? Het kan zijn dat bepaalde productinformatie belangrijk is en dat dit een plaats moet krijgen in het pakket, maar het kan zich ook uiten in complexe winkelformules of een bepaalde service gerichte indeling van het pakket.
  • De mix van transacties, branding en storytelling
    E-commerce pakketten onderscheiden zich onder andere op het vlak van branding of transacties. Voor merken is het belang van branding en storytelling weer wat groter dan voor retailers. Niet alle e-commerce paketten zijn even sterk op dit aspect. De mix van een transactie- of branding-gerichte functies kan je keuze bepalen of je doen laten kiezen voor een mix van pakketten.
  • Levert u B2C, B2B of beide?
    Als we meer naar de commerce aspecten kijken dan is het essentieel om een pakket te kiezen dat past bij de doelgroep. B2B kent andere eisen dan B2C. Een voorbeeld hiervan kan zijn: de business rules en prijsstellingen die van kracht zijn in B2B omgevingen.

Wat is de groeiambitie?
Het opbouwen van een nieuwe webshop is niet alleen een financiële investering. De totstandkoming is een intensief proces en legt tijdelijk een flinke druk op jouw organisatie. Een nieuwe webshop bouw je niet voor een jaar, een nieuwe webshop vormt de basis voor een aantal jaren. Bij het kiezen van een nieuw platform is het daarom belangrijk om goed te kijken naar de groeiambitie van de komende drie jaar met een doorkijk naar zes jaar, zodat je daar in je keuze van een pakket op kunt aansluiten.

Wat is de structuur van uw bedrijf?
Bij de selectie van een nieuw e-commerce pakket is het relevant om te kijken naar hoe het bedrijf past binnen een pakket. Bij een holding bestaande uit meerdere totaal onafhankelijke BV’s, een organisatie opgebouwd uit franchisenemers of een gelaagde hiërarchische interne structuur past nu eenmaal een andere oplossing dan bij een platte organisatie.

Van visie naar uitvoering

Vanuit de grotere en de meer abstracte vraagstukken gaat dit hoofdstuk meer over alledaagse onderwerpen. Welke invloeden hebben processen, integraties en kosten op de te maken keuze?

Processen
Ieder bedrijf is gebouwd op processen. Van eenvoudige processen waar een paar stappen worden doorlopen tot complexe samenwerkingen van afdelingen om daarmee een prachtig product of dienst te leveren. Bij de selectie van een pakket is het belangrijk om te weten hoe de processen lopen en hoe deze processen hun weerslag krijgen in het e-commerce pakket. Vergeet daarbij niet dat de uitvoering van een digitale strategie de bestaande processen onder druk zet. Aspecten als klantenservice, orderafhandeling en content krijgen veel meer waarde in de nieuwe keten. Om die reden is vernieuwing van processen nodig om goed, efficiënt en doelgericht te kunnen blijven werken.

Integraties
Het nieuw te selecteren pakket krijgt een primaire plaats in de bedrijfsvoering. Om je klanten dan ook goed te kunnen bedienen is het belangrijk dat het e-commerce pakket informatie uitwisselt over minimaal producten, klanten en orders. Het pakket krijgt dus ook een plaats in het IT landschap en informatie uitwisseling vindt plaats via integraties. Op het eerste gezicht een typische IT aangelegenheid, maar uiteindelijk worden integraties gerealiseerd op basis van processen, gegevens en informatiesystemen.

Klanten en marketing
Wat wil je weten van je klanten? Speelt CRM een belangrijke rol? Wil je voor klanten kunnen personaliseren en optimaliseren? Niet ieder pakket is op dezelfde manier in staat om aan deze vragen te voldoen. De business en marketeers hebben hier een groot functioneel belang, terwijl IT het belang heeft klantinformatie te stroomlijnen en centraliseren.

Kostenstructuur
Bij de aanschaf van een e-commerce pakket krijg je te maken met kosten. Per pakket en inrichting van het pakket kunnen deze kosten behoorlijk variëren. De kosten zitten hierbij in componenten zoals licenties, hosting en support. Een deel van de kosten zijn initieel of eenmalig, terwijl een ander deel valt onder de vaste operationele kosten.

Kortom: inventariseer de kosten. Initieel, operationeel en zeker ook denkend aan jouw groeiambitie en een eventuele grotere licentie. De logische vervolgstap is de kosten af te zetten tegen de baten ter verantwoording van de investering.

Van belang, niet doorslaggevend

In een pakketselectietraject komen ook vragen ter sprake die uiteindelijk niet doorslaggevend zijn. Twee voorbeelden hiervan zijn hosting en technologie.

Hosting gaat over het beheer van de database, applicatie en webservers. Technologie gaat over de technologie stack aan applicaties, databaseplatform en programmeertalen. Voor deze onderwerpen geldt in de basis dat een pakket hierop niet geselecteerd wordt.

Negeren we deze onderwerpen dan? Nee, maar ze zijn wel ondergeschikt en er kan op twee manieren mee worden omgegaan.

De eerste optie is uitbesteden en de tweede optie is kennisontwikkeling. Vaak wordt er gekozen voor uitbesteding door een hostingpartner aan te haken en de pakketleverancier verantwoordelijk te houden voor de doorontwikkeling. Zelf kennis ontwikkelen kan interessant zijn als ontwikkeling al in het bedrijf aanwezig is. Hosting is steeds meer een commodity en dus niet heel interessant om zelf in te investeren.

Aan de slag!

In dit artikel is een aantal grotere vraagstukken benoemd die relevant zijn in een pakketselectie. Het begint met een duidelijke visie en een e-commerce strategie. Iets concreter wordt het in de fase daarna, maar eigenlijk is er nog helemaal niet gesproken over echte features. Zijn die features dan niet relevant? Zeker wel, uiteindelijk moet je echt nog wel verder concretiseren en denken in functionaliteiten voor de doelgroep. Wel hebben wij de ervaring dat veel van deze features niet bepalend zijn voor het gekozen pakket. Daar is dan wel een mouw aan te passen!

Is hiermee een stukje van het labyrinth ontvlochten?

Bij De Nieuwe Zaak helpen we onze klanten regelmatig met het kiezen van een e-commerce pakket. Als leverancier van ecManager, Intershop en Episerver zijn de eerder genoemde criteria ook voor ons belangrijke onderwerpen. Samen met de klant gaan we een proces door van grote veel bepalende vraagstukken naar veel meer gedetailleerde vraagstukken om daarmee te kunnen adviseren op één van de eerder genoemde pakketten.

Auteur

Bart is teamlead Techniek. Binnen De Nieuwe Zaak houdt hij zich bezig met de technische doorontwikkeling van de projecten en het aansturen van het technisch team.
Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste commerce nieuws!