Top 9 geheimen van een goed marketingjaarplan voor 2022

Top 9 geheimen van een goed marketingjaarplan voor 2022

  •  22 oktober 2021

“Voor je het weet is het Pasen!” werd er laatst bij ons in de wandelgangen gezegd. En dat klopt! Het is alweer bijna 2022 – dus is het hoog tijd voor het maken van plannen voor het nieuwe jaar. We zien veel veranderingen in de markt en ook in organisaties is er een digitaliseringvloedgolf gaande. Ook voor jouw organisatie kan dat een aanleiding zijn om te investeren in IT-systemen, automation tools, nieuwe producten of het aanboren van (nieuwe) markten.

Maar, waar moet je in investeren? Start bij het maken van een marketingjaarplan. Aan de hand van een businesscase breng je in kaart wat er nodig is om je doelstellingen te behalen door de kosten en baten op een rij te zetten. Bij het opstellen van zo’n plan komt er heel wat kijken. Maar, onze experts kennen de marketinggeheimen om een nieuw jaar succesvol door te komen. Daarom helpen we je graag op weg!

Tips om je businesscase te berekenen

Zoals we al zeiden is de businesscase een belangrijk onderdeel van je marketingjaarplan. Hier maak je inzichtelijk welke kosten je het komende jaar gaat maken – en wat de doelstellingen zijn die je met je investeringen wil behalen. Onze experts delen hun tips:

Tip 1: Stel je kaders vast.

Je kunt je businesscase berekenen op basis van ambitie voor de lange termijn of op basis van het beschikbare budget. Kaders zijn dus belangrijk! Bij het vaststellen van die kaders is het meenemen van de context essentieel. Hierin worden de bedrijfsmogelijkheden en bedrijfsdoelen geschetst.

Een aantal voorbeelden van bedrijfsdoelen zijn:

 • Duurzaamheid
 • Focus op klantrelaties
 • Innovatie
 • Betere performance
 • Hoger rendement
 • Bouwen aan een sterk merk
 • Focussen op werknemerservaring
 • Meer sales

Bedenk dus goed wat je kaders zijn. Stel je kader is: ‘we willen in 2022 een 10% hogere omzet behalen’, dan is je insteek van je businesscase anders dan met het kader ‘we nemen geen nieuwe mensen aan en het budget is €350.000’.

Heb je een lange termijn doelstelling? Bekijk dan wat je aankomend jaar moet doen en wat je nodig hebt om die doelstelling op lange termijn te kunnen behalen. Ook dat zijn kaders voor je businesscase!

Tip 2: Start met een nulmeting

De kaders zijn vastgesteld, dus nu is het belangrijk om met een nulmeting te starten. Hierdoor krijg je inzicht in wat er al is. Maar ook in wat er moet veranderen om je doel te bereiken. Aan de hand van deze nulmeting schets je de huidige situatie en kun je uitleg geven over de oorsprong en de achtergrond van het project. Breng in kaart hoe je KPI’s hebben gepresteerd het afgelopen jaar. En stel jezelf de vraag: ‘Wat kan ik komend jaar logischerwijs al verwachten met dezelfde inspanning?’. Dit is een goede basis om de volgende stap te bepalen!

Top 9 geheimen van een goed marketingjaarplan voor 2022

Benieuwd naar alle adviezen van onze experts om een sterk marketingjaarplan voor 2022 op te stellen? Download dan het whitepaper ‘Top 9 geheimen van een goed marketingjaarplan voor 2022’. In dit whitepaper vertellen we hoe je:

 • een sterke businesscase kunt opbouwen;
 • de beste keuzes maakt voor jouw marketing roadmap;
 • kunt investeren in de volwassenheid van jouw marketing;
 • jouw businesscase en roadmap bestuurt;
 • het maximale uit jouw (digitale) marketing kunt halen.

Download het whitepaper hieronder en start nu al met het behalen van je doelen voor volgend jaar!

Download whitepaper

Auteur

Als Content Specialist houdt Lorena zich binnen De Nieuwe Zaak bezig met het maken en verspreiden van content van De Nieuwe Zaak.
Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste commerce nieuws!