De volgende digitale stap voor Lankhorst Taselaar

De volgende digitale stap voor Lankhorst Taselaar.

Uitdaging

Groei voor de lange termijn realiseren door digitale kanalen te professionaliseren voor Lankhorst Taselaar en onderliggende merken. 

 
Aanpak

De digitale strategie concretiseren en dit doorvertalen naar een nieuw bestelplatform, merkidentiteit en inzicht in kerndoelgroepen.

 
Resultaat

Een nieuwe merkpositionering en aangescherpte visuele identiteit,  gedefinieerde klantgroepen en de opzet van een digitaal marketingteam.

 
Samen maak je 't verschil

Het project.

Watersport groothandel Lankhorst Taselaar heeft als doel om de komende jaren meer groei te realiseren door de inzet van digitale kanalen.

Hierbij was de uitdaging dat er op het gebied van (digitale) marketing nog niet veel was. Een van de belangrijkste marketingmiddelen was de offline catalogus. Hiernaast was er een verouderd e-commerce platform.

De vraag van Lankhorst Taselaar was dan ook: 'Hoe zijn wij klaar voor de toekomst en welke stappen moeten we zetten om onze organisatie te digitaliseren én marketing goed neer te zetten?’.

Eerst hebben we gekeken naar de huidige inzet van marketing, het team en het platform van Lankhorst Taselaar.

Vervolgens hebben we de ambities en groeistrategie van Lankhorst Taselaar als uitgangspositie genomen en hierna bepaald wat de rol van marketing en het digitale platform moest worden. Met deze input hebben we een digitale strategie en roadmap opgesteld waarbij in een duidelijk overzicht de volgende stappen voor Lankhorst Taselaar zijn uitgelicht.

Onderdeel van deze roadmap was het bepalen van de doelgroepen, het inzichtelijk maken van de customer journey van Lankhorst Taselaar, het opstellen van een merkidentiteit en -positionering, het opstellen van een contentstrategie en het maken van een marketingplan. Met de uitvoering van deze zaken heeft Lankhorst Taselaar een goed framework om de volgende stappen te zetten in hun digitale volwassenheid.

De uitdagingen.

 • Geen helder uitgewerkte digitale strategie
 • Geen uitgewerkte merkpositionering
 • Geen duidelijke (digitale) visuele identiteit
 • Weinig inzicht in klantgroepen
 • Digitale kanalen naar het volgende volwassenheidsniveau brengen
 • Verouderd bestelplatform

Het resultaat.

Door in nauwe samenwerking samen concrete doelstellingen en keuzes te maken hebben we stappen gezet in de digitale volwassenheid van Lankhorst Taselaar. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een solide basis van waaruit de verdere stappen op het gebied van het digitale platform en digitale marketing worden gezet. En het resultaat mag er zijn! We hebben het volgende succesvol opgeleverd:

 • Uitgewerkte strategie
 • Heldere merkpositionering
 • Eigentijdse visuele identiteit
 • Inzicht in 4 kerndoelgroepen en hun klantreis
 • Duidelijke rol van het bestelplatform
 • Uitgewerkte contentstrategie
Stip op de horizon

De volgende stap.

De volgende stap voor Lankhorst Taselaar is om alle kanalen waar hun kerndoelgroepen zich bevinden zo relevant mogelijk in te zetten. Dit betekent onder andere:

 • Zo efficiënt mogelijk de productcontent vanuit een PIM inladen in het bestelplatform
 • Het nieuwe bestelplatform correct implementeren
 • Inspiratieve en conversiegerichte marketingcampagnes uitrollen

Op naar de volgende stap!

Ander werk.

Meer werk

Hulp nodig met jouw volgende stap?

Even verder praten kan geen kwaad.
Contact opnemen