Privacybeleid.

Privacyverklaring de Nieuwe Zaak

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 1 augustus 2023. 

De Nieuwe Zaak eCommerce B.V. (hierna: ‘De Nieuwe Zaak’ en ‘wij’) helpt je graag met het bepalen van je digitale strategie. Wij kunnen je daarnaast ook van dienst zijn in het kader van e-commerce, performance marketing, merkactivatie, recruitment marketing en leadgeneratie. 

De Nieuwe Zaak begrijpt dat jouw privacy belangrijk is. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verwerken en wat we daarmee doen in het kader van de dienstverlening die wij aanbieden. Hier lees je naast de privacyverklaring alles over het gebruik van cookies op deze website (www.denieuwezaak.nl).

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze verklaring. 

Wat doen we met jouw data?

Wij verkrijgen middels jouw toestemming verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. 

Contact- en aanvraagformulieren

Wij bieden verschillende online formulieren aan waar wij jou zullen vragen om gegevens in te vullen, namelijk bij aanvragen voor demo’s, downloads voor whitepapers en spiekbriefjes, aanmeldformulieren voor events of webinars of voor andersoortige vragen via een contactformulier. Wanneer je ons een e-mail stuurt, het contactformulier op de website invult, ons telefonisch benadert, of als bestaande klant contact met ons opneemt via het support centrum, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • Functie en bedrijf waar je werkzaam bent
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht 

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van jouw klacht. We bewaren deze informatie zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Nieuwsbrieven

Via onze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van de Nieuwe Zaak (toestemming). Wij versturen tweewekelijks per e-mail een nieuwsbrief met daarin ins en outs op het gebied van marketing, e-commerce, strategie en leadgeneratie van de Nieuwe zaak. 

Hiervoor verwerken wij jouw voornaam en e-mailadres. 

Wij bewaren jouw gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief. 

Enquêtes

Je hebt de mogelijkheid om een enquête in te vullen over onze dienstverlening. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren, en de input gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.  

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang staat in verhouding tot jouw privacybelang, gezien het feit dat je zelf bepaalt of je een enquête wilt invullen, en welke informatie je dan geeft.   

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam 
 • E-mailadres 
 • Inhoud van de enquête

We bewaren deze gegevens maximaal 2 jaar nadat je de enquête hebt ingevuld.

Werken bij de Nieuwe Zaak

Heb je gereageerd op één van onze vacatures, stageplekken of traineeships of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae 
 • Motivatiebrief 
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie  

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met jou kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam via Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven op het moment dat je solliciteert. 

Leveren van onze diensten

Is het aan de hand van een vrijblijvend gesprek met ons duidelijk wat er nog ontbreekt binnen jouw bedrijf en/of was je positief over een demo die je gehad hebt en wil je daarom één of meerdere van onze diensten afnemen? Om een dienst te kunnen leveren, hebben wij enkele persoonsgegevens van jou nodig. Wij gebruiken deze gegevens vanwege het gerechtvaardigd belang dat wij hebben om de overeenkomst die wij met jouw werkgever aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam contactpersoon
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Zakelijke contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie als inhoud van de correspondentie 

Wij bewaren jouw gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en voor een jaar na beëindiging van de overeenkomst. Financiële gegevens bewaren we langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). 

Referenties

Op onze website presenteren wij verschillende referenties over onze diensten, ook wel: klantcases. Wij proberen jou op deze manier een volledig beeld te geven van onze diensten en hoe onze klanten het gebruik daarvan in de praktijk beoordelen. Wij verwerken gegevens op basis van toestemming van de recensenten. Deze toestemming kan te allen tijde gemakkelijk weer ingetrokken worden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze verklaring te vinden zijn. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam van de recensent
 • Naam van de organisatie waar de recensent werkzaam is
 • Eventueel foto’s verstrekt door de organisatie/recensent 
 • Eventueel persoonsgegevens als inhoud van de klantcase  

Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. Wij bewaren de gegevens totdat je jouw toestemming intrekt voor het publiceren van de klantcase.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

De Nieuwe Zaak deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • wij daar een wettelijke grondslag voor hebben; 
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hosting partij
 • Cookie dienstverleners 
 • Betalingsdienstverleners en incassobureaus
 • Overheidsdiensten (o.a. de Belastingdienst, gemeenten)
 • Partners

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Nieuwe Zaak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorleiden naar de betreffende social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Welke privacy rechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via het contactformulier.

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

Vragen of klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je het contactformulier invullen. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Nieuwe Zaak eCommerce B.V.
Hanzeallee 28
8017 KZ Zwolle
Telefoon: +31 (0)38 423 0163
KvK-nummer: 8175988

Hulp nodig met jouw volgende stap?

Even verder praten kan geen kwaad.