Verder met jouw marketingstrategie

Verder met
jouw digitale marketingstrategie.

Benut de kansen van digitaal en ga voor evenwichtige groei.

Zet de volgende stap

Bereik meer met een gedegen digitale marketingstrategie.

In dit digitale tijdperk is een doordachte (digitale) marketingstrategie cruciaal voor zakelijk succes. Je móét online aanwezig zijn en opvallen in een zee van informatie en aanbiedingen. Begrip van je doelgroep, waardevolle content en effectieve strategieën zijn essentieel. In welke sector zoeken klanten online naar informatie? De vraag is hoe je hier optimaal op kan inspelen. Ons DNZ Digital Maturity Model helpt je de juiste stappen op het juiste moment te zetten voor evenwichtige groei. Op die manier focus je niet alleen op de korte termijn, maar zorg je er ook voor dat je op de lange termijn klaar bent om optimaal in te spelen op de digitale wereld. Daarmee benut je deze kansen voor digitaal succes!

Klaar voor de digitale toekomst?

Maak je organisatie ambities concreet en geef de rol van digitaal daarbinnen vorm.
Verder met digitale strategie
Wie, wat, waar, waarom?

Wat is een digitale marketingstrategie?

Een digitale marketingstrategie is de methodische planning en uitvoering van marketingactiviteiten (zowel outbound als inbound marketing) via digitale kanalen om specifieke zakelijke doelen te bereiken. Simpel gezegd: wie is je doelgroep, welke kanalen zijn hiervoor relevant en welke boodschap moet je hier delen. Tegenwoordig biedt het digitale domein een breed scala aan online platforms, waaronder websites, sociale media, zoekmachines, e-mail en meer. Digitale marketingstrategieën zijn van cruciaal belang omdat het je in staat stelt om je doelgroep gerichter te benaderen, meetbare resultaten te behalen en de concurrentie in het digitale landschap aan te gaan.

Het belang van een effectieve marketingstrategie binnen je bedrijf

Veranderingen in de markt of omstandigheden in jouw organisatie kunnen impact hebben op je digitale marketingstrategie. Dit neem je mee in het bepalen waar de grootste kansen liggen. Je maakt hier een weloverwogen besluit in door een marketingjaarplan op te stellen. Aan de hand van een businesscase breng je in kaart wat er nodig is om je doelstellingen te behalen door kosten en baten op een rij te zetten.

'tis een marathon, geen sprint

Groeien in digitale volwassenheid.

Om ook op de lange termijn stappen te blijven zetten is het zaak om te investeren in marketing tooling, IT-systemen, klantinzichten of nieuwe mensen. Dit zijn allemaal onderdelen van een effectieve marketingstrategie. Om hierin keuzes te maken is het belangrijk dat je:

 1. weet waar je organisatie heen wil, en
 2. weet waar jouw organisatie nu staat.

Bij De Nieuwe Zaak hebben we een groeimodel ontwikkeld dat jouw organisatie begeleidt bij je datagedreven digitale transformatie. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende volwassenheidsfasen en vanuit de gedachte dat je groeit vanuit een gefaseerde aanpak.

De vijf fases in ons Digital Maturity Model zijn:

 • Productmarketing

 • Kanaalmarketing

 • Doelgroepmarketing

 • Persoonlijke marketing

 • Voorspellende marketing

Naarmate een organisatie volwassener wordt, verschuift de focus van bereik naar relevantie. Het is essentieel om te begrijpen in welke fase je momenteel zit en welke stappen je moet nemen om naar het volgende niveau te groeien. Je kunt geen enkele fase overslaan, omdat resultaten dan zullen tegenvallen. Denk aan medewerkers of systeemlandschappen die mogelijk niet goed zijn voorbereid of georganiseerd als je te snel vooruit wilt.

Meetlat - Waarom DNZ

Waarom het Digital Maturity Model noodzakelijk is.

Laten we even stilstaan bij waarom een groeimodel nodig is voor een succesvolle marketingstrategie.

1. Succesvolle digital commerce is relevant

In de huidige tijdsgeest met een behoorlijk versnipperd medialandschap en dalende klantloyaliteit is relevantie belangrijker dan ooit. Dit houdt in dat je de juiste boodschap moet versturen aan de juiste doelgroep, op het juiste moment. Je kunt jouw advertenties super specifiek targeten, content schrijven voor elk probleem van je klant, voor je e-mailmarketing je database segmenteren en gericht A/B testen. Je klant steeds persoonlijker benaderen gaat echter stap voor stap. Verwacht niet dat je ineens van bulk e-mails kunt overstappen naar persoonlijke één-op-één communicatie. Hier heb je data voor nodig die je niet binnen no-time verzameld hebt. Daarom is er voor jouw digitale marketingstrategie een tussenfase dat je je eerst richt op de belangrijkste communicatiekanalen en op doelgroep segmentatie, waardoor je bijvoorbeeld je advertising nog specifieker kan targeten en je nog meer te weten komt over je klant. Deze input kun je dan weer gebruiken om persoonlijkere aanbieding te doen aan jouw klant.

2. Succesvolle digital commerce is de juiste keuzes maken

In het digitale landschap zijn er talloze mogelijkheden om relevant te zijn voor je klanten, wat het keuzeproces complex kan maken. Het lijkt soms eenvoudig, maar als je succesvol wilt zijn, zul je consistent moeten zijn en doordachte beslissingen moeten nemen op meerdere niveaus. Deze beslissingen worden in elke volwassenheidsfase op specifieke gebieden genomen:

 1. Team & organisatie
  In het begin zien we bij veel organisaties nog een informele samenwerking, maar naarmate ze volwassener worden, ontkomen ze er niet aan om processen te implementeren. Dit omvat het ontwikkelen van in-house-specialismen, het opzetten van workflows en de vorming van toegewijde teams. Een goed functionerende commerce-organisatie vereist gekwalificeerde mensen en effectieve samenwerking tussen verschillende specialisten.
 2. Tooling
  Hoe volwassener een organisatie wordt, hoe slimmer de systemen moeten zijn. Als je toewerkt naar verhoogde relevantie, heb je ook tooling en systemen nodig die het mogelijk maken om de juiste boodschap aan de juiste persoon op het juiste moment uit te serveren.
 3. Strategie & performance
  Om je organisatie tot de gewenste geoliede commerce machine te brengen betekent het dat er goed moet worden nagedacht over waar je naartoe wil, waar je activiteiten op afrekent (KPI’s) en hoe je daar komt. Hoe meer stappen je in het Digital Maturity Model maakt, des te meer keuzes je zult maken.
 4. Data
  (Het verzamelen van) data is cruciaal, maar het begint met een duidelijke visie op het gebruik ervan. Wie is verantwoordelijk voor klantdata en hoe wordt data effectief ingezet in marketing en commerce?
 5. Klantinzicht
  Om relevantie te bereiken, moet je je klant kennen. Wie is je ideale klant en waar kun je die vinden? Naarmate een organisatie volwassener wordt, wordt klantinzicht en de manier waarop je dit structureel verzamelt nog belangrijker.
 6. Merk & content
  Het is essentieel om te weten waar je organisatie voor staat en welke boodschap je wilt overbrengen aan je klanten en doelgroepen. Dit moet door de hele organisatie worden omarmd.
  De zes pijlers van het Digital Maturity Model

3. Succesvolle digital commerce is meer evolutie dan revolutie

Het nemen van doordachte beslissingen vergt tijd. De voortdurende groei van opties maakt besluitvorming moeilijker. Voor veel organisaties is het dan ook een enorme uitdaging om hun bedrijfscultuur datagedreven te maken.

Dit proces moet worden beschouwd als een marathon, niet als een sprint. Wie haast heeft, kan niet de optimale resultaten behalen, omdat er mogelijk onvoldoende intern draagvlak is of de basisprincipes nog niet zijn vastgesteld. Het creëren van intern draagvlak is vaak een cruciaal aspect van onze trajecten. Om datagedreven te werken in de hele organisatie is het essentieel dat iedereen het belang begrijpt en zich ernaar gedraagt.

Stap voor stap digitaal groeien

Zoals aangegeven bevat het DNZ Digital Maturity Model 5 fases die jouw organisatie kan doorlopen. 

De vijf fases van het DNZ Digital Maturity Model

Van product- naar kanaalmarketing

In de eerste fase ga je van productmarketing naar kanaalmarketing. Dit houdt in dat er wordt toegewerkt naar een uitgewerkte klantreis als uitgangspunt. Je organisatie vervangt allround online marketeers (en/of laat ze specialiseren) en gaat werken met een online marketingteam (met of zonder externe bureaus) met verschillende kanaalspecialisten. Je maakt gebruik van de juiste tooling per marketingkanaal en er worden dashboards ingericht om je data inzichtelijk te maken.

Van kanaal- naar doelgroepmarketing

In de tweede fase ga je van kanaalmarketing naar doelgroepmarketing. In deze fase stem je je boodschap per kanaal af op de plek van het kanaal in de customer journey en de doelgroep waar de consument toe behoort. Hiervoor heb je data en de juiste tooling nodig, en binnen je marketingteam stel je data-analisten aan om de doelgroepen in kaart te brengen. Op deze manier werken is een uitdaging omdat je in plaats van één generieke boodschap (per kanaal) binnen doelgroepmarketing gaat werken met een boodschap per doelgroep (per kanaal).

Van doelgroep- naar persoonlijke marketing

De derde stap die jouw organisatie kan zetten is van doelgroepmarketing naar persoonlijke marketing. In deze fase gaat jouw organisatie zich meer organiseren rondom beschikbare data. Data wordt gecentraliseerd en de dataspecialisten (data engineers, business intelligence specialisten en een data scientist) vormen de verbinding tussen de product- en kanaalmarketeers. Je systemen moeten er daarnaast op ingericht zijn om automatisch individuele boodschappen te verspreiden.

Van persoonlijke naar voorspellende marketing

Om in de fase van persoonlijke marketing te komen heb je waarschijnlijk goed geïnvesteerd in je organisatie, marketingmensen en systeemlandschap. Om van persoonlijke marketing naar voorspellende marketing te komen, heb je data scientists nodig die voorspelmodellen kunnen opzetten en resultaten weten te interpreteren. Zij hebben ook statistische programma’s nodig om (op basis van algoritmes) analyses van de latente behoeftes van de klant te kunnen maken.

Uiteraard is dit een minimale uitwerking van hoe jouw organisatie kan groeien in digitale volwassenheid. Wil je hier meer over weten? Download ons whitepaper waarin het DNZ Digital Maturity Model nog verder wordt uitgelegd of neem gerust contact met ons op om hier eens over te sparren.

De volgende stap in digitaal.

Ontdek hoe je gegrond de juiste keuzes maakt voor jouw digitale strategie.
Zet de volgende stap
Uitdagingen zijn er om opgelost te worden

Jouw digitale marketing uitdagingen.

Het bouwen van een succesvolle digitale marketingstrategie vereist een doordachte benadering die zowel de lange als de korte termijn omvat. Er zijn verschillende manieren om marketingstrategieën effectief te maken, maar het begint vaak met een dieperliggende uitdaging waar je potentiële klanten tegenaan lopen, waar jij een oplossing voor kunt bieden. Samen gaan we op zoek naar wat die uitdaging precies is. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ik wil mijn bereik en zichtbaarheid verhogen

 • Ik wil meer omzet op korte én lange termijn

 • Ik wil meer nieuwe klanten

 • Ik wil minder aan paid kanalen betalen

 • Hoe maak ik de transitie van sturen op kosten naar sturen marge?

 • Hoe maak ik omnichannel meetbaar?

 • Hoe kan ik mijn marktaandeel verhogen?

 • Hoe haal ik het maximale uit mijn marketingkanalen?
 • Korting is ons belangrijkste marketingmechanisme, hoe verander ik dit?

 • Ik wil weten welke bijdrage de verschillende kanalen aan mijn omzet doen

 • Hoe kan ik mijn producten verkopen via Marketplaces?

 • Hoe word ik relevanter voor mijn doelgroep(en)?

 • Hoe genereer ik traffic naar de verkooppunten?

 • Hoe bouw ik een 360 graden klantprofiel op?

Herken je jezelf in één - of meerdere - van deze uitdagingen? Deze uitdagingen of bedrijfsdoelen, gekoppeld aan jouw doelen voor de middellange en korte termijn geven handvatten voor wat er stap voor stap nodig is om je doelen te bereiken.

Herken je jezelf in één - of meerdere - van deze uitdagingen? Deze uitdagingen of bedrijfsdoelen, gekoppeld aan jouw doelen voor de middellange en korte termijn geven handvatten voor wat er stap voor stap nodig is om je doelen te bereiken.

Jouw toegevoegde waarde in je waardestrategie.

Er zijn drie verschillende waardestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde te creëren en zich te onderscheiden van haar concurrenten; product leadership, operational excellence en customer intimacy. Deze waardestrategie(ën) neem je mee in je strategisch marketingplan.

Product leadership

Product leadership houdt in dat er waarde wordt gecreëerd door uit te blinken met extreem goede producten. Dat wil zeggen dat de organisatie zich onderscheidt ten opzichte van concurrenten met een innovatief, uitmuntend product of dienst.

Operational excellence

Operational excellence verwijst naar het streven naar de hoogst mogelijke efficiëntie, kwaliteit en consistentie in de bedrijfsvoering. De nadruk ligt hierin op het optimaliseren van processen, verlagen van kosten en vergroten van klanttevredenheid om concurrentievoordeel te behalen en duurzame groei te realiseren.

Customer intimacy

Customer intimacy betekent het creëren van diepgaande, persoonlijke relaties met (potentiële) klanten door hun specifieke behoeften, voorkeuren en verwachtingen te begrijpen en hierop te anticiperen. Dit streven naar nauwe interacties stelt bedrijven in staat om op maat gemaakte oplossingen te leveren en klantloyaliteit op te bouwen.

Zo, da's voordelig!

De voordelen van een digitale marketingstrategie.

Budget in balans Evenwichtige groei

Volgens ons unieke Digital Maturity Model zet je evenwichtige stappen, op alle facetten.

 
Omzet De juiste investeringen

Investeer in zaken die voldoende bijdragen aan de ambities van jouw e-commerce en marketingorganisatie.

 
Doordacht Focus op lange en korte termijn

We kijken naar de lange termijn, maar ook naar investeringen die snel resultaat opleveren.

 
Leer het van de meesters

Zo stellen we samen jouw digitale marketing strategie op.

Groot denken, maar bescheiden stappen zetten. Samen bepalen we door een goede marketingstrategie jouw stip aan de horizon. Waarom doe je wat je doet? Wat zijn de doelstellingen die je wilt bereiken? En waar wil je met jouw organisatie naartoe groeien?

Hoe maak je een effectieve marketingstrategie?

In een strategiesessie denken we na over de hierboven genoemde vraagstukken. Vervolgens plotten we jouw organisatie op ons Digital Maturity Model om te bepalen waar je nu staat. In dit model is het vervolgens van groot belang dat je stap voor stap groeit naar een volgend niveau. Zoals in het onderstaande voorbeeld te zien is kan het zijn dat je met jouw organisatie op sommige punten nog in de kanaalmarketing fase zit. Dan is de vervolgstap dat je eerst op alle pijlers de volgende fase doelgroepmarketing behaalt, voordat je weer vervolgstappen zet richting persoonlijke marketing. Zorg ervoor dat je dit meetbaar maakt! Bepaal hoe je het behalen van doelen gaat meten

Zo meet je het succes van digitale marketingstrategieën

Digitale volwassenheid: stap voor stap digitaal groeien

De stappen die gezet moeten worden om naar de volgende fase werken we uit in een concrete roadmap. Dit is de start van jouw marketing executie, als onderdeel van je marketingplan. Een marketingplan omvat doorgaans:

 • Een overzicht van de marketing- en advertentiedoelen van jouw bedrijf;

 • Een beschrijving van de huidige marketingpositie van jouw bedrijf;

 • Het marketingbudget;

 • Een tijdlijn van wanneer specifieke acties binnen jouw strategie worden voltooid;

 • Key performance indicators (KPI's) waarmee je je digitale marketingcampagne(s) meet.

Zo gaan we te werk

Digitale marketingstrategie bij
De Nieuwe Zaak.

We gaan planmatig, volgens ons volwassenheidsmodel, aan de slag met jouw uitdaging op het gebied van digitale merkactivatie.

Doelstelling - Doelen bepalen Stap 1: Doelstellingen & plan

We maken een plan om je doelstellingen op het gebied van zichtbaarheid, merkvoorkeur en loyaliteit te halen.

 
Roadmap Stap 2: Basis op orde

We brengen de huidige situatie in kaart en creëren de randvoorwaarden om te kunnen beginnen met groeien.

 
Samenwerken Stap 3: Samen werken aan doel

Ons multidisciplinaire team voert het gemaakte plan uit en werkt samen met jou aan de gestelde doelstellingen.

 

Hulp nodig met jouw volgende stap?

Ontdek hoe je met een gedegen digitale strategie jouw doelen behaalt.
Verder met digitale strategie