CliniClowns
Stijging donatiewaarde met 440%

Julia Hommersen-de Jong   •   Online Marketeer CliniClowns

“Doordat De Nieuwe Zaak inzag dat wij met ons Google Grants account niet meer de gewenste resultaten behaalden, heeft De Nieuwe Zaak een A/B test opgezet tussen ons Grants en reguliere account. Hieruit kwamen verrassende en duidelijke antwoorden naar voren, waardoor we besloten om De Nieuwe Zaak nieuwe campagnes binnen ons reguliere account in te laten richten. Dankzij De Nieuwe Zaak benutten we nu onze volledige potentie binnen de zoekmachines en wordt er relevanter verkeer getrokken met een hoger vertoningsaandeel.”

1

De uitdaging

Als non-profitorganisatie zet CliniClowns Google Grants in om zichtbaar te zijn binnen de zoekmachine op belangrijke zoektermen zoals goed doel doneren of goed doel voor kinderen. De zichtbaarheid is belangrijk omdat de consument al aan het overwegen is om aan een goed doel te doneren. Deze vorm van pull marketing heeft een grote bijdrage aan het realiseren van de businesscase doelstellingen zoals donaties en donatiewaarde. De potentiële donateur bevindt zich in een verder stadium in de customer journey en heeft een hogere bereidheid om te converteren.
In Q1 2018 daalde het ‘paid’ verkeer afkomstig vanuit de zoekmachines naar het CliniClowns platform met -33% en nam het vertoningsaandeel af met bijna 8 procentpunt. Dit terwijl CliniClowns niet het dag budget van €329 benaderde. Ondanks het optimaliseren van zoekwoorden (meer longtail i.p.v. short tail) en de kwaliteitsscore binnen Google Grants volstond een maximum CPC bod van $2 niet.

Automatische conversiegebasseerde biedstrategieën zoals ‘maximaliseren van conversies’ leverde ook niet het gewenste effect in traffic en donaties op. De gedachte ontstond dat een maximale klikprijs van $2 niet afdoende was om andere goede doelen voor te blijven. Er bestond twijfel over de waarde van het Google Grants versus een Google Ads account.

2

De oplossing

Om deze twijfel weg te nemen is er een A/B test opgezet met daarbij de volgende hypothese: het vertoningsaandeel van zoekcampagnes binnen het Google Ads account ligt x % hoger t.o.v. campagnes binnen het Google Grants account. Dit heeft een voordelig effect op het aantal donaties en de donatiewaarde voor CliniClowns.
Voor CliniClowns is een A/B test opgezet tussen het Google Ads en Google Grants account. Dit is opgezet voor brand gerelateerde termen zoals CliniClowns doneren of CliniClowns eenmalig doneren. Tevens zijn belangrijke generieke zoektermen zoals goed doel kinderen en goed doel ouderen meegenomen. Hier bevindt de consument zich in een vergaand stadium van het aankoopbeslissingsproces.

De campagnezoekwoorden, -advertenties, -instellingen evenals -biedingen zijn exact hetzelfde tussen beide campagnevarianten. Het verschil is dat de advertentieplanning zo is ingesteld zodat de zoekwoorden niet met elkaar concurreren wat een nadelig effect heeft op de werkelijke klikprijs.

In praktijk betekent het dat om de twee uur de advertenties tussen het Google Ads en Grants account zich afwisselen. Als laatste stap zijn na twee weken de tijden verwisseld voor een zo betrouwbaar mogelijke A/B test. Dit is van belang zodat de inzichten bruikbaar zijn voor toekomstige strategische keuzes binnen het advertising landschap van CliniClowns.

Het resultaat

De conclusie: binnen Google Grants ‘betaal’ je een hogere klikprijs in vergelijking met Google Ads terwijl het aantal impressies en klikken binnen Google Grants fors lager is. Met het non-profitprogramma komt CliniClowns veelal op posities terecht onder advertenties van Google Ads. De toegevoegde waarde van Google Grants is dus lager dan Google Ads. Hieronder wordt dit geïllustreerd met een voorbeeld.

Een klikprijs van €0,23 Google Ads versus $0,72 Google Grants

Met een lagere klikprijs binnen het Google Ads account is er 260% meer traffic behaald tijdens de test periode met een hogere positie en hoger vertoningsaandeel. Het inzicht in verschil van aantal impressies en klikken leert dat het non-profitprogramma niet hetzelfde wordt gewaardeerd als Google Ads. Beide accounts hadden voor de zoekterm een optimale kwaliteitsscore.
Door een betere zichtbaarheid binnen de zoekmachine zijn ook het aantal donaties binnen deze test toegenomen: 68 versus 29, oftewel een stijging van 234%! Door het toepassen van een target CPA strategie (kosten per acquisitie) is de klikprijs afgenomen tot €0,08 met behoud van hetzelfde aantal conversies. Kortom, een verbetering van het rendement.

Is het non profit programma van Google een tweederangsveiling? Hier kan bevestigend op worden geantwoord. Doordat Google Grants lager gewaardeerd wordt t.o.v. Google Ads lopen non-profitorganisaties impressies en traffic mis. Dit resulteert simpelweg in minder donaties en donatiewaarde. Het is belangrijk om samen met CliniClowns op basis van deze inzichten strategische keuzes te maken tussen het adverteren via Grants en een Google Ads account. De betaalde accounts krijgen voorrang binnen de veiling en het is dus mogelijk dat je binnen Grants meer betaalt voor een slechtere positie.

Is er sprake van kannibalisatie tussen SEO en SEA?
Na het doorvoeren van de high impact campagnes binnen Google Ads is er een analyse gemaakt om te onderzoeken of er sprake is van kannibalisatie tussen de kanalen SEO en SEA. De conclusie luidt dat de Google Ads inzet voor CliniClowns geen negatief effect heeft op het aantal organische donaties. Binnen organisch zien we een donatie toename van 69% over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2018 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
De toename van het aantal donaties binnen paid search is gigantisch met maar liefst 760% t.o.v. 1 januari 2017 t/m 31 juli 2017. De traffic vanuit organisch blijft op niveau (-3%), terwijl het aantal sessies binnen paid met -16% is afgenomen. De oorzaak van de traffic afname is dat CliniClowns nog scherper stuurt op de kwaliteit van het verkeer uit Google Ads en alleen relevante thema’s opneemt die direct bijdrage hebben op de businesscase.
Samenvattend: minder traffic, echter de traffic resulteert sneller in een donatie. Dit zien we terug in een stijging van het conversiepercentage binnen paid search van ruim 900%.

Door de verkregen inzichten uit de test en doorgevoerde vervolgstappen zijn deze fantastische resultaten voor CliniClowns gerealiseerd. Hiermee kan de CliniClown een beetje meer bijdragen aan de ontspanning voor zieke kinderen en mensen met dementie. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat!

  • 0%
    meer conversie
  • 0%
    meer donaties
  • 0%
    meer donatiewaarde
Cliniclowns_
Cliniclowns_
Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste commerce nieuws!

© 2021 De Nieuwe Zaak