Header - Kunstmatige intelligentie - Desktop 2500x805spiekbriefje

Aan de slag met AI.

Leer hoe je artificial intelligence slim inzet in jouw digitale strategie.

Kunstmatige intelligentie in jouw business.

Automatiseer simpele taken door de inzet van AI en houd meer tijd over voor creativiteit en innovatie. Ga aan de slag met AI chatbots of tooling en zet hiermee jouw volgende stap in digital commerce.

Verder met AI?

Download dit whitepaper om te kijken wat AI voor jouw online marketing kan betekenen!
Je leven een stuk makkelijker maken

Wat is kunstmatige intelligentie?

AI staat voor Artificial Intelligence, ofwel Kunstmatige Intelligentie. Hiermee wordt het vermogen van een machine om taken uit te voeren bedoeld, die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Je moet hierbij denken aan het leren van ervaringen, het aanpassen aan nieuwe informatie en het uitvoeren van taken zoals redeneren, probleemoplossing, begrip, spraakherkenning en visuele perceptie. AI-systemen kunnen op verschillende manieren worden geïmplementeerd, waaronder machine learning, neurale netwerken en deep learning. Het doel is om machines in staat te stellen intelligent gedrag te vertonen en taken uit te voeren op een manier die lijkt op menselijke intelligentie.

 

AI heeft nu al grote impact op onze wereld, dit komt doordat AI problemen kan oplossen die hiervoor onoplosbaar waren. Ook kan AI ervoor zorgen dat ons leven een stuk gemakkelijker en efficiënter wordt. Maar naast dat AI ons leven een stuk gemakkelijker maakt zorgt het voor veel discussies, dit is vaak over onderwerpen zoals ethische overwegingen, vooringenomenheid in algoritmes en baanverlies. Deze onderwerpen hebben nu al een grote impact op de samenleving terwijl AI nog steeds in ontwikkeling is. Daarom delen we de inzichten over AI die we nu hebben op deze pagina, met de sidenote dat dit continu in ontwikkeling is!

Door de bomen het bos niet meer zien

Verschillende soorten AI.

Er zijn verschillende soorten AI, en ze kunnen worden ingedeeld op basis van hun mogelijkheden en functionaliteiten. De meest voorkomende categorieën van kunstmatige intelligentie zijn:

Narrow AI

Narrow AI wordt ook wel 'zwakke AI' genoemd, de reden hiervan is dat dit type is ontworpen voor een specifieke taak. Het brede cognitieve vermogen en algemene intelligentie dat mensen hebben, mist hierbij. Voorbeelden waar je waarschijnlijk wel is mee in aanraking bent gekomen zijn onder andere beeld- of spraakherkenningssoftware, chatbots en Apple's Siri.

General AI

General AI wordt ook wel 'sterke AI' genoemd, dit komt doordat dit type een stuk geavanceerder is. Het vermogen om begrip te tonen, te leren en kennis toe te passen staat in dit type centraal. Dit type AI moet daarom in staat zijn om te denken en leren zoals mensen. Op dit moment bestaat sterke AI nog niet en wordt er vooral theoretisch over gesproken.

AI is verder nog onder te verdelen in:

Machine learning

Machine learning (ML) is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van algoritmes, waarmee systemen kunnen leren en verbeteren op basis van ervaringen. Het idee achter ML is dat het computers de mogelijkheid geeft te leren en evolueren waardoor ze betere prestaties kunnen leveren bij specifieke taken. Bij deze taken moet je denken aan medische diagnoses, financiële voorspellingen en andere domeinen waar patroonherkenning en voorspelling centraal staan. ML werkt bijna hetzelfde als hoe mensen werken: hoe meer ervaring de computer krijgt, des te sneller en beter hij advies kan geven.

Deep learning

Deep learning is een gespecialiseerde vorm van Machine Learning die geïnspireerd is op de structuur en functie van menselijke hersenen en gebruikmaakt van kunstmatige neurale netwerken. Deep learning heeft veel succes geboekt bij taken zoals beeld- en spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking. Ook wordt deze vorm ondertussen gebruikt om nieuwe medicijnen te ontwikkelen.

Natuurlijke taalverwerking

Natuurlijke taalverwerking (NLP) stelt computers in staat menselijke taal te begrijpen en te interpreteren. Het wordt gebruikt in toepassingen zoals chatbots, vertaaldiensten en tekstanalyse.

Computer vision

Dit is gericht op het verlenen van visuele perceptie aan machines. Computer vision stelt machines in staat om visuele informatie te begrijpen en te interpreteren, waardoor ze taken zoals beeldherkenning kunnen uitvoeren.

Robotica

Kunstmatige intelligentie wordt vaak toegepast in robots om hen in staat te stellen taken te volbrengen, variërend van eenvoudige taken tot complexe handelingen die menselijke intelligentie vereisen. Deze categorieën overlappen vaak, en veel AI-toepassingen maken gebruik van meerdere technieken om complexe taken te realiseren.

Naast de verschillende soorten kan je AI onderverdelen in bepaalde gebieden:

Op basis van functionaliteit

Reactive machines

Er zijn systemen die reageren op specifieke situaties, waarbij het systeem niet het vermogen heeft om te leren van ervaringen of zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Deze reactive machines zijn bijvoorbeeld schaakcomputers, keukenapparatuur zoals programmeerbare koffiezetapparaten of automatische deuropeners.

Beperkt geheugen

Andere AI-systemen hebben het vermogen om te leren van historische gegevens en eerdere ervaringen, hierdoor kunnen zij beter reageren op nieuwe situaties. Deze AI kan je toepassen voor bijvoorbeeld fraude-detectie-systemen en worden toegepast voor verkeersvoorspelling systemen.

Theoretisch bewustzijn

Theoretisch bewustzijn is een conceptueel niveau waarbij AI niet alleen leert van ervaringen, maar ook bewustzijn en begrip van de wereld ontwikkelt. Dit niveau is echter meer een hypothetische dan een praktische realiteit. Dit concept roept wel vragen op over bijvoorbeeld complexe onderwerpen zoals filosofie.

Op basis van leren

Supervised learning

Bij supervised learning worden er algoritmes getraind op gelabelde gegevens waarbij het de relatie tussen de invoer en de gewenste uitvoer leert. Bepaalde dingen waar je dagelijks mee te maken kan hebben zijn spamfilters en gezichtsherkenning. Deze worden getraind met een dataset waarbij de juiste antwoorden (labels) al zijn gegeven.

Unsupervised learning

Unsupervised learning wordt in het algoritme getraind op ongelabelde gegevens om patronen en structuren te ontdekken zonder specifieke begeleiding. Deze AI kan je toepassen voor bijvoorbeeld je webshop, waarbij er groepen worden gemaakt op basis van aankoopgedrag zonder vooraf bekende segmentatie. Als je inzicht wil krijgen in de structuur of patronen binnen de gegevens waarbij er bekende labels zijn, komt unsupervised learning goed van pas.

Reinforcement learning

Bij reinforcement learning (RL) leert een computer een beslissing te nemen door interactie met een omgeving. De computer - ook wel agent - probeert verschillende acties uit en leert wat het beste werkt in een bepaalde situatie om zo zijn prestaties te verbeteren. Met een agent wordt hier een intelligent systeem bedoeld, denk bijvoorbeeld aan een bot. Daarbij kan de bot in een fysieke of virtuele omgeving zijn, bij een virtuele omgeving kan je denken aan een virtual agent die bijvoorbeeld in een videospel of simulatie voorkomt.

Op basis van toepassingsgebied

Medische AI

AI kan de medische sector transformeren door geavanceerde diagnostiek, behandelingsplanning en verbeterde efficiëntie in medische processen. Zo is het mogelijk om met AI beelden te analyseren om bijvoorbeeld afwijkingen te herkennen. Hierdoor kunnen bepaalde ziektes al vroegtijdig worden geanalyseerd.

Autonome voertuigen

Met bepaalde auto's is het mogelijk om deze door AI zelf te laten navigeren en beslissingen te nemen. Hierdoor kan je onderweg beter focussen op bijvoorbeeld een telefonische afspraak. Uiteraard moet je wel altijd blijven opletten om problemen op de weg te voorkomen.

Natuurlijke taalverwerking

Chatbots en vertaalapplicaties worden steeds populairder. Deze AI-systemen zijn erop ingericht om de menselijke taal te begrijpen, te interpreteren en te genereren. Zo kan je in je huis een chatbot zoals Google Assistant neerzetten die al je vragen kan beantwoorden, en kan je Google Translate gebruiken om bepaalde zinnen en woorden te vertalen. Bij het typen van bijvoorbeeld e-mails of teksten voor je e-commerce platform, kan AI met autocorrectie en grammaticale correctie voorstellen doen om dit te verbeteren. Ook de service die je wil bieden voor je klanten kan worden verbeterd door bijvoorbeeld chatbots. Zo kan je door gebruik te maken van een NLP de intentie achterhalen van klanten en kan de chatbot relevante antwoorden genereren.

 

Wat kan AI voor mij betekenen?

De voordelen van AI.

AI heeft zowel invloed op bedrijfsactiviteiten als op je dagelijks leven, lees verder om erachter te komen wat AI voor jouw organisatie kan betekenen.

Efficiëntie verbetering

Met AI kan je simpele taken automatiseren waardoor er meer tijd vrij komt voor complexe en creatieve taken. Denk hierbij aan routinematige taken zoals gegevensinvoer en beantwoorden van veelgestelde vragen. AI biedt in planning ook een uitkomst: gebruik AI om optimale planningen te genereren op basis van werknemers beschikbaarheid, vaardigheden en bedrijfsbehoeften.

Ook voor de logistieke en productie sector biedt AI een uitkomst. Met AI kan je gemakkelijk je voorraadbeheer optimaliseren en voorspellen wat je in de toekomst nodig gaat hebben. Hierdoor wordt het risico op voorraadtekorten geminimaliseerd.

AI ontdekt in enorme hoeveelheden gegevens veel sneller patronen dan dat mensen dit kunnen, hierdoor kunnen organisaties snel op basis van data beslissingen nemen. Doordat je die grote hoeveelheden data snel kan verwerken is het mogelijk om met een bot producten aan te bevelen aan klanten, wat als resultaat heeft dat de customer experience wordt verbeterd.

Ook is het met AI mogelijk om de winstgevendheid van jouw bedrijf te vergroten. Gebruik hiervoor AI-algoritmen. Hiermee kan je dynamische prijsstelling implementeren op basis van de vraag, concurrentie en andere variabelen.

Verbeteren van de service voor je klanten

AI-systemen kunnen continu werken: doordat chatbots 24/7 beschikbaar zijn, kunnen klanten altijd antwoord krijgen op hun vragen. Richt een chatbot op jouw e-commerce platform zo in dat hij bij jouw bedrijf past, geef hem een naam en laat hem zo persoonlijk mogelijke berichten sturen. Daarbij zal je snel merken dat de customer experience verbeterd wordt.

Zet ook voor telefonisch contact AI in. Zorg dat inkomende klantvragen automatisch naar de juiste afdeling of medewerker worden doorverbonden, waardoor de klant beter geholpen wordt en de wachttijd afneemt. Om dit te automatiseren is het implementeren van spraakherkenningstechnologie erg aan te raden.

Een sentimentanalyse via AI zorgt ervoor dat er inzicht komt in de emotionele toon van user interactions. Hierdoor kan er snel op negatieve feedback worden gereageerd en worden problemen proactief aangepakt. Daarnaast kan je met de verzamelde data de klant een gepersonaliseerde ervaring geven, spreek de klant bijvoorbeeld persoonlijk aan en gebruik AI om voorspellende analyses uit te voeren op basis van historische gegevens. Hierdoor kunnen besluitvormers proactief handelen.

Bij een klanttevredenheidsonderzoek komt AI ook van pas. Zo richt je met AI bijvoorbeeld geautomatiseerde enquêtes in. Hierdoor worden ze automatisch verstuurd naar een klant die in aanraking is geweest met jouw bedrijf. Doordat alle resultaten op één plek verzameld worden kan je deze gemakkelijk analyseren en aanpassen waar nodig. Hierdoor wordt jouw klanttevredenheid verbeterd.

Verbeteren van nauwkeurigheid

AI-algoritmen kunnen ook complexe taken met een hoge nauwkeurigheid uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het doen van financiële voorspellingen. Door AI complexe markttrends te laten analyseren kan AI voorspellingen doen over bijvoorbeeld aandelenkoersen en valuta fluctuaties. Een voordeel hiervan is dat AI dit met een hogere nauwkeurigheid doet dan traditionele methoden.

Ook kunnen AI-algoritmen patronen van frauduleuze activiteiten in de financiële sector identificeren. Hierbij worden er grote hoeveelheden transactiegegevens geanalyseerd waardoor het detecteren van frauduleuze transacties nauwkeuriger wordt.

Met AI kunnen producten nauwkeurig worden gecontroleerd waardoor gebreken automatisch kunnen worden ontdekt. Dit kan door visuele inspectie of sensorgegevens, hierdoor hoeft er geen handwerk aan te pas te komen, wat de kans op fouten maken kleiner maakt.

Met AI kan je de cybersecurity van jouw bedrijf verbeteren. Dit doet AI doordat hij snel onregelmatigheden kan detecteren. Doordat er al snel een potentiële bedreiging kan worden geïdentificeerd kan hier snel op gereageerd worden.

Verder kan AI gedragspatronen herkennen en analyseren waardoor gepersonaliseerde marketingboodschappen en aanbevelingen geleverd kunnen worden. Hierdoor wordt er sneller en beter ingespeeld op individuele voorkeuren, waarbij het resultaat is dat klanten een betere ervaring hebben met jouw bedrijf.

Innovatie en creativiteit

Doordat AI veel 'simpele' taken kan uitvoeren, blijft er meer tijd over voor creatieve en innovatieve taken. Daarbij kan AI ondersteunen door nieuwe patronen en mogelijkheden te ontdekken. Denk aan het versnellen van het probleemoplossingsproces en sneller gecompliceerde datasets te analyseren. Ook heeft AI een voorspellende functie waardoor er bepaalde trends kunnen worden bekeken en hier op worden ingespeeld.

AI-gedreven creatieve tools kunnen worden gebruikt om grafische ontwerpen of content voor jouw bedrijf voor te stellen, welke tools het beste bij jouw bedrijf passen? Lees dan snel verder!

Ook biedt AI de mogelijkheid om tussen teams beter te communiceren. Met AI-gestuurde samenwerkingstools kan elk team ideeën ontwikkelen en dit gemakkelijk delen met een ander team. Daarbij kan je gemakkelijk feedback geven op elkaar zonder dat je bij elkaar in de buurt hoeft te zitten.

Door veel van de bovenstaande voorbeelden kunnen er kosten worden bespaard, dit komt doordat er minder tijd en aandacht gegeven hoeft te worden aan bepaalde taken. Waar het eerst noodzakelijk was om een menselijke kijk te hebben op bepaalde gebieden, kan AI dit proces versnellen.

 

Nog niet overtuigd?

Welke AI tools zijn er allemaal?

ChatGPT

ChatGPT is een AI chatbot platform die gericht is op conversatie toepassingen. Dit wil zeggen dat je van alles aan deze chatbot kunt vragen door middel van een prompt. Dit model is getraind op grote hoeveelheden tekst en data die in realtime reageren op jouw prompt. De data die deze chatbot software gebruikt is, op het moment van schrijven, vanaf januari 2022. Hierdoor kan hij geen antwoord geven op alle vragen over actuele onderwerpen.

Een aantal kenmerken van deze chatbot is dat hij contextgevoelig is, dit wil zeggen dat hij de context tijdens een gesprek onthoudt. Hierdoor voelt het daadwerkelijk alsof je een gesprek voert met deze AI chatbot. Houdt er wel rekening mee dat deze chatbot zijn natuurlijke taal Engels is, dit wil zeggen dat hij in het Engels het beste presteert. Maar het is daarentegen wel mogelijk om in jouw eigen taal een prompt in te voeren maar dan zal de respons soms anders uitvallen.

Maar wat kan ChatGPT nou betekenen voor jouw bedrijf? Lees hiervoor in ieder geval ons blog met 5 tips om ChatGPT slim in te zetten. Om te beginnen kan je het gebruiken voor content creatie. Genereer teksten voor onder andere blogposts, nieuwsbrieven of andere geschreven content. Stel je vragen over van alles en nog wat, dit kan voor zowel algemene informatie of technische details. Ook helpt deze chatbot je om nieuwe ideeën te genereren, probeer is te brainstormen met ChatGPT. Weten hoe? Lees het in ons blog Hoe AI ondersteuning biedt bij online marketing!

Voor jouw SEO-strategie is deze chatbot een hele uitkomst, met ChatGPT kan je namelijk gemakkelijk zowel een zoekwoordenonderzoek als een concurrentieanalyse uitvoeren. Ook is het mogelijk om deze chatbot je content te laten schrijven met de juiste zoekwoorden verwerkt in de tekst. Hierdoor zal jouw content SEO-technisch bovenaan komen te staan.

Doordat deze chatbot gratis te gebruiken is, kan jij er gemakkelijk mee beginnen. Er is ook een plus versie van ChatGPT die niet gratis is maar je wel toegang geeft tot de nieuwste versie en nieuwe tools.

Midjourney

Op het gebied van content en het genereren van afbeeldingen is Midjourney een hele mooie uitkomst. Met deze AI tool is het mogelijk om snel foto-realistische afbeeldingen te genereren door middel van natuurlijke taalbeschrijving, ook wel 'prompts' genoemd.

Midjourney werkt door een dataset van miljoenen afbeeldingen, hierin maakt hij de relatie tussen afbeeldingen en woorden. Met de kennis die dit programma heeft, wordt er een nieuwe afbeelding gemaakt op basis van de prompt. Hierbij geldt, hoe gedetailleerder je prompt is, hoe beter jouw afbeelding wordt. Elke afbeelding die Midjourney genereert is een nieuwe en unieke combinatie van patronen.

Door Midjourney kan je erg veel kosten besparen, waar je eerder voor bijvoorbeeld een fashionshoot op een berg een heel plan moet maken en allerlei dingen moet regelen en organiseren, kan je dit door middel van een simpele prompt binnen enkele seconden ontwikkelen. Hierdoor worden er veel sneller campagnebeelden ontwikkeld en pas je makkelijk afbeeldingen aan.

Voorbeeld van een AI gegenereerde fashionshoot op een berg.

Voorbeeld van een AI gegenereerde fashionshoot op een berg.

Ook voor gebruik van concepten is Midjourney een uitkomst, wanneer je een idee in je hoofd hebt vertaal je dit naar een prompt. Daarna komt deze AI chatbot met een afbeelding zoals jij hebt beschreven. Ergens niet helemaal tevreden mee? Pas je prompt aan en Midjourney zal nieuwe afbeeldingen voor jou maken.

Voorbeeld van een AI gegenereerde fashionshoot waarbij verschillende ideeën uitgewerkt zijn.

Voorbeeld van een AI gegenereerde fashionshoot waarbij verschillende ideeën uitgewerkt zijn.

Uiteindelijke doorvertaling van de eerder door AI gegenereerde ideeën.

Uiteindelijke doorvertaling van de eerder door AI gegenereerde ideeën.

Deze chatbot is een uitkomst voor zowel een marketingteam als een kunstenaar, maar ook een kledingmerk of elektronicawinkel. Met Midjourney kan je elke kant op.

De bovenstaande AI tools zijn slechts een fractie van welke er allemaal zijn, zo kan je in plaats van ChatGPT ook Google-Bard of Bing Chat als chatbot technology gebruiken. Voor het genereren van je afbeeldingen kan je ook DALL-E of Craiyon gebruiken. Hiermee wil ik zeggen dat je je echt moet verdiepen welke AI tool bij jouw bedrijf het beste past, soms is het handig om met een gratis versie van een tool te beginnen. Als de AI tool bevalt en je merkt dat er meer uit te halen is, probeer dan is de niet gratis versie. In onderstaande afbeelding geven we je een overzicht van tools die er medio 2023 allemaal in de markt waren. Heel veel dus, and still counting... 

Overzicht van AI tools - medio 2023.

Overzicht van AI tools - medio 2023.

Ga verder met content marketing.

Ontdek hier hoe we jouw content naar een volgend niveau kunnen brengen.
Stap voor stap met AI aan de slag

Starten met AI.

AI is voor jouw organisatie een uitkomst op gebieden zoals efficiëntie verbetering, kostenverlaging en innovatie. Een aantal stappen die je zeker moet nemen als je met AI aan de slag wil gaan, zijn de volgende:

1. Bepaal de doelstelling

Voor elke nieuwe toevoeging aan jouw organisatie moet je als eerste nagaan wat je ermee wil bereiken. Wil je bijvoorbeeld je klantenservice verbeteren, processen automatiseren of data gestuurde besluitvorming implementeren?

Houd er bij het ontwikkelen van je doelstellingen rekening mee dat ze specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Hierdoor kan je makkelijk reageren op veranderingen en is het duidelijk wanneer een doelstelling behaald is.

2. Begrijp je data

AI is sterk afhankelijk van kwalitatieve data. Hoe meer data jij aan bijvoorbeeld een chatbot geeft, des te beter en meer respons je krijgt. Het is belangrijk dat je een duidelijk beeld hebt van welke data beschikbaar is, of deze data van goede kwaliteit is en hoe het georganiseerd kan worden.

Om ervoor te zorgen dat je data kwalitatief goed is, moet je overwegen om je data te reinigen en verrijken. Gebruik hiervoor tools waardoor fouten en onjuistheden worden verwijderd. Vul ook ontbrekende informatie aan, voeg datasets samen of verzamel nieuwe gegevens. Door datasets samen te voegen zal dubbele informatie eruit worden gefilterd.

3. Begin klein

Begin met kleine en eenvoudige AI-projecten. Stel hier een multidisciplinair team voor op die zich helemaal focust op AI. Laat dit team met elkaar brainstormen en beginnen met een klein project. Hier kan het team van leren en door de learnings met de organisatie te delen, zal dit verder uitrollen. Daarnaast moet het team trainingen/cursussen volgen om AI helemaal te omarmen. Overweeg voor de trainingen ook eens een externe consultant of een ervaren professional uit het werkveld zodat het team hiervan kan leren. Zorg voor goed AI research waardoor het team niet voor verrassingen zal komen te staan.

4. Evalueer en overweeg

Om de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen is het aan te raden gebruik te maken van een cloudplatform. De cloud is een uitgebreid netwerk van externe servers over de hele wereld. Deze servers slaan data op en beheren deze, runnen applicaties en leveren content en diensten zoals streaming video's, webmail en kantoorproductiviteitssoftware via internet. Cloud platforms staan erom bekend dat zij krachtige AI tooling en infrastructuur bieden. Naast AI-services bieden ze ook de mogelijkheid voor beveiliging, opslag en machine learning. Daarom is een cloudplatform een compleet platform dat jouw bedrijf helpt om de volgende stap te zetten in AI.

Met een cloudplatform kun je makkelijk op of afschalen naar de behoeften van jouw organisatie. Daarnaast bespaart het kosten en stelt het je in staat om snel nieuwe applicaties te ontwikkelen.

Het is goed om bestaande AI-oplossingen te bekijken. Het is namelijk makkelijker om een tool te implementeren dan dat je deze zelf moet ontwikkelen. Hierdoor wordt het draagvlak vanuit de organisatie ook alleen maar vergroot.

5. Blijf binnen de lijntjes

Het is belangrijk om te begrijpen wat de ethische en wettelijke implicaties van de AI-toepassing zijn. Je moet voldoen aan regelgeving zoals GDPR, een privacywetgeving die van kracht is binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Het doel hiervan is om de privacyrechten van individuen te versterken en de manier waarop organisaties gegevens verwerken te standaardiseren. Boetes die bij het schenden van deze wetgeving horen kunnen oplopen tot wel 20 miljoen euro.

6. Meet en communiceer

Om te kijken of jouw doelstellingen zijn behaald met AI technologies, is het belangrijk om KPI's vast te stellen. Hierdoor is je resultaat meetbaar waardoor je er gemakkelijk op kan evalueren en aanpassen waar nodig is.

Ook is het belangrijk om alle belanghebbenden van jouw organisatie op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen op AI gebied. Verstuur niet een enkele keer een bericht maar houdt de organisatie up to date.

Leer het van de meesters

AI bij DNZ.

Kunstmatige intelligentie wordt binnen De Nieuwe Zaak op alle fronten ingezet. Onze designers zijn bijvoorbeeld dagelijks bezig om campagne uitingen te ontwerpen met Midjourney. Zo draaien wij hier al succesvolle campagnes mee voor bijvoorbeeld Topicus Keyhub. Benieuwd hoe we dit doen? Lees het hier!

  • Hoe onze designers nou omgaan met deze snelle verandering en hoe zij zowel met Midjourney als met AI binnen Photoshop werken? Lees hier wat AI voor jou kan betekenen op design gebied.

  • Onze SEO experts gebruiken AI voor de contentproductie, technische SEO en meer. Wil je weten hoe je hieraan moet beginnen? We delen in dit blog een aantal handige tips voor jouw SEO-strategie met AI.

  • Ook onze developers zetten AI volop in. Wij laten graag zien hoe wij met AI omgaan, zowel op het gebied van marketing als op het gebied van development en doorontwikkeling van jouw website en webshop. Zo organiseren we ontbijtsessies en webinars over onder andere AI. Ons laatste webinar over hoe je AI inzet in digitale marketing terugkijken? Of kom je toch liever langs bij ons op kantoor?

    Nieuwsgierig geworden over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van AI? Maak vrijblijvend een afspraak.

     


Hulp nodig met jouw volgende stap?

Ontdek hoe je met performance marketing jouw doelen behaalt!
Verder met Performance Marketing