Data strategie voor DPG Media

Loes Cramers   •   Owner Data Roadmap bij DPG Media

“De ondersteuning vanuit De Nieuwe Zaak gaf me meer zekerheid in de keuzes die we als commerce moesten maken met betrekking tot data. Op die manier heeft het me geholpen om meer structuur te brengen in de manier waarop we data gebruiken.”

1

De uitdaging

DPG Media, voorheen bekend als De Persgroep, is het grootste mediahuis van Nederland. Met merken als het AD, Brabants Dagblad, De Volkskrant en Veronica Magazine komen ze al decennia lang dagelijks over de vloer bij miljoenen Nederlandse huishoudens. Dit enorme bereik zetten ze sinds ook steeds meer in voor de verkoop van tickets voor allerlei artikelen, dagjes uit en hotelovernachtingen.

De e-commerce manager van DPG Media kwam bij ons met de volgende uitdaging: “We hebben de afgelopen periode geïnvesteerd in ons e-commerce team en willen met dit team de ontwikkeling van digital marketing versnellen. Hiervoor hebben we inzicht nodig in de belangrijkste pijnpunten én kansen. Daarnaast hebben we behoefte aan handvatten om die stappen in de juiste volgorde te kunnen zetten.”

2

De oplossing

Uit de digital marketing maturity scan kwam naar voren dat er binnen DPG Media qua team, tooling en processen al een hele goede basis stond om de volgende stappen in digitale volwassenheid te zetten. Daarnaast was er binnen de overkoepelende organisatie van DPG Media veel kennis beschikbaar om meer gebruik te maken van data om de relevantie van de e-commerce afdeling te vergroten.

Voor de data strategie was er binnen DPG Media wel kennis, maar miste deze kennis en ervaring binnen e-commerce.

Data strategie

Het doel van de data strategie was om de afdeling e-commerce meer te laten profiteren van de data ontwikkelingen binnen de gehele organisatie van DPG Media. Door inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de afdeling Data & Customer Analytics van DPG Media konden we bepalen op welke manier data moest gaan bijdragen aan de jaarplannen van de afdeling e-commerce. Hiervoor hebben we de volgende stappen doorlopen:

Data strategie DPG Media roadmap

Uiteindelijk kwam hierbij naar voren dat er binnen DPG media ontzettend veel mogelijk was met betrekking tot data. Er was veel data beschikbaar, veel kennis hoe relevante inzichten uit die data te halen en de data architectuur was zo ingericht dat ook e-commerce hiervan kon profiteren.

Het resultaat

Deze mogelijkheden hebben tot uitgangspunten geleid die de basis vormden voor een data strategie. Binnen deze data strategie waren vier voorname focuspunten waarvoor concrete data use cases waren geformuleerd die, deels met behulp van de afdeling Data & Customer Analytics, konden worden gerealiseerd.

Op die manier zorgen we samen met de owner van de data roadmap binnen DPG commerce ervoor dat er binnen de mogelijkheden van DPG media optimaal wordt bijdragen aan de doelstellingen van de afdeling e-commerce. De roadmap die hieruit volgde is vervolgens met ondersteuning van De Nieuwe Zaak gedurende het jaar stap voor stap gerealiseerd.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste commerce nieuws!